هوشيار انصاری فر| صفحه‌ی اصلی |امير عباس رياضی

بايگانی مطالب: هادی ناصری

April 28, 2007

کلمات ذهن من درارتباط باغرب

 
 
غرب؟ غرب یعنی چه؟ اصولآ به کجا غرب می گویند؟ خارج از زمین است؟ نزدیک است؟ دور است؟ آب و هوایش چگونه است؟ آدم هایش چگونه اند؟ و...
بسیاری از این سوالات در ذهن جوانان و نوجوانان چرخ می زند.برای جوانی که فقط تا میدان آزادی را بلد است غرب بسیار دور است.برای نوجوانی که اولین بار اسم غرب را می شنود، گنگ بودن این واژه بر ذهنش سنگینی می کند.به راستی غرب چیست؟
کشورهای اروپای غربی وآمریکایی به خصوص ایالات متحده ی آمریکا غرب را شامل می شوند گرچه با تعاریف امروزی، جهان غرب از مرز غربی ایران آغاز می شود.برای بسیاری از هم سن وسالان من غرب یعنی آزادی.کدام آزادی؟ آزادی که در کشورم نیست.همان آزادی که وقتی کسی حرف می زند گلویش را نبرند، وقتی کسی روزنامه می نگارد تعطیلش نکنند، وقتی کسی فریاد می زند خاموشش نکنند.
بسیاری از هم سن و سالان من فکر می کنند اگر از نظر پوشش و تفریح آزاد باشند، یعنی همان چیزی که از پشت شیشه ی تلویزیون می بینند، این آزادی واقعیست در حالی که من اینگونه تصور نمی کنم.در غرب بسیاری از چیزهایی که ما از آن محرومیم آزاد است.ولی آزادی به عقیده ی من یعنی آزادی قلم، بیان و اندیشه.
در غرب وقتی رئیس جمهور مملکتی را در رسانه ها به سخره می گیرند، اعدام نمی شوند.در کشور من وقتی به ناموسم تجاوز می شود به جای مجازات متجاوز،تجاوز شده را سنگسار می کنند.آزادی پوشش، آزادی جنسی، آزادی تفریح و...جزئی از این آزادی است.
غرب مهد تکنولوژی است.در غرب وقتی کسی خانه ایی را می خرد، خط پرسرعت اینترنت تقریبآ رایگان ضمیمه ی آن است اما در کشور من چون چشم یکی از عمامه داران به جمال رخ جانان افتاد، برای همیشه هفتاد میلیون انسان را از این تکنولوژی محروم کردند.
درکشور من انرژی هسته ایی حق من است(مسلم)،در غرب هم حق غربی است(مسلم)،ولی در غرب به خاطر یک حق (بازهم مسلم) جامعه ایی را به سوی فقر و بدبختی و از آخر هم جنگ نابرابر سوق نمی دهند.در غرب بنزین گران است.می گویند قیمتش سر به فلک می کشد ولی در غرب با بالا رفتن قیمت بنزین، قیمت اجناس تصاعدی بالا نمی رود.در غرب وقتی کسی رسوا می شود همه اعتراض می کنند و شخص عذرخواهی می کند ولی در کشور من شخص رسوا شده مانند کبکی سر خود را زیر برف می کند و به کارش ادامه می دهد.در غرب وقتی کسی کاری مفید و صحیح برای خاکش انجام می دهد دست اورا می گیرند و حمایتش می کنند، ولی در کشور من اگر دست کسی کج نباشد دستش را قطع می کنند.
می گویند در غرب به آثار باستانی نداشته شان اهمیتی فراتر از طلا می دهند،حال در کشور من اگر آثار ارزشمند چندین هزار ساله را به یغما نبرند به قطع آنها را زیر آب فرو می برند.می گویند در غرب موبایل ها برخی جاها آنتن نمی دهد، می دانم که در کشور من هیچ کجا موبایل آنتن نمی دهد! شنیده ام در غرب تلویزیون ها به جای آنتن سیم دارند ولی دیده ام که در کشورم بشقاب ها را به پایین پرت می کنند.می گویند در غرب احتمال سقوط هواپیما ها به یک درصد رسیده است ولی در کشور من هنوز سعادت بزرگ نیل به شهادت توسط خطوط هوایی، بالای صد درصد است.می گویند در غرب وقتی ماشین را از کارخانه تحویل گرفتی ده بارچکاپ می شود ولی در کشور من درب ماشین کنار درب کارخانه از جا کنده می شود.می گویند در غرب ارزش پول بالا و ارزانی است ولی در کشور من در فکر تبدیل ریال به تومان اند.می گفتند در غرب هنگام حوادث طبیعی به مردم کمک می شود ولی در کشور من مردمانی اشکبار از به غنیمت گرفتن چادرهایشان هستند.گفته اند در غرب صداقت درتجارت دارند ولی دیده ام که در کشورم سیمان جای حنا کنند.
گفته اند در غرب رئیس جمهور از سربازی فرار کرده است ولی در کشورمن رئیس جمهور به میدان جنگ رفته است!
و در انتها: می گویند در غرب سفید و سیاه بروی هم اسلحه می کشند ولی در کشور من اقوام یکپارچه اند.
 
Powered by
Movable Type 3.34